Samostalna uslužna radnja ''AUTODIZALIČAR''
21208 Sremska Kamenica, naselje Bocke - Ul. Hrastova 9

Vlasnik:
Vladimir - Vlado Božić
Tel/Fax:
021-461-281
Mob:
063-500-052
E-mail:
autodizalicar@gmail.com
Web:
www.autodizalicar.backabanat.com
Delatnost:
- Autodizalicom vršim uslugu utovara, istovara tereta do 40 tona
- Demontaža i montaža lakših tereta na visinu do 50 metara
* DIZALICA JE AKTIVNA ZA RAD
* DIZALICA JE I ZA PRODAJU